63-700 Krotoszyn, Krotoszyn,Transportowa 3

foto_firmy
Nazwa firmy:
Gembiak Mikstacki Spółka Jawna
Adres:
Transportowa 3
Miasto:
63-700 Krotoszyn

Email:
Strona www:
Telefon:

(62) 722-66-90

NIP:
621-00-38-354

Tagi:
Gembiak Mikstacki Krotoszyn produkcja asfaltu budowa dróg ekspresowych budowa dróg budowa parkingow rewitalizacja krotoszyn usługi sprzętowe krotoszyn badania masy asfaltowej
Przekierowanie do gazety internetowej iKrotoszyn.pl

 

Gembiak - Mikstacki Sp. J. może poszczycić się certyfikatami jakości i wyróżnieniami w konkursach, m.in. otrzymanym w 2003 r. Certyfikatem ISO 9001-2000, Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2007” i „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008”. Firma zdobyła również Międzynarodowe Nagrody „Lider Prestiżu i Jakości 2008” oraz Międzynarodowe Trofeum Jakości 2009”.

 

 

Przez blisko 20 lat  działalności firma rozwijała się bardzo dynamicznie, sukcesywnie odnawiając  park maszynowy, wzmacniała pozycję i wizerunek firmy na rynku robót drogowych,  troszcząc się  jednocześnie o stan  środowiska naturalnego oraz warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.  Założenia firmy realizowane są poprzez zapewnienie wysokiej jakości  wykonywanych robót drogowych oraz produkowanych mas bitumicznych, korzystanie z  nowoczesnego sprzętu, skuteczny nadzór nad dostawcami oraz podwykonawcami,  zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, terminowe wykonywanie  powierzonych robót, dyspozycyjność, dbałość o środowisko naturalne, w  szczególności w zakresie gospodarki odpadowej, poziomu hałasu, ryzyka  zanieczyszczeń gleby i wód podziemnych a także spełnianie wymagań wynikających  z innych przepisów prawnych oraz przepisów BHP.

Od 2002 roku rozpoczęto budowę autostrad w Polsce.
Firma Gembiak -Mikstacki spółka jawna może poszczycić się udziałem przy budowie autostrady A-2.
Prace były prowadzone na odcinkach:
                                                     - Konin -Poznań
                                                     - Komorniki -Nowy Tomyśl
                                                     - Obwodnica Poznania

 

Obecnie firma zajmuje się kolejnymi poważnymi inwestycjami, między innymi Rewitalizacją płyty Rynku w  Trzebnicy, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnego centrum aktywności gospodarczej w Trzebnicy poprzez budowę łącznika drogi krajowej nr  15 oraz wieloma innymi na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Dolnego Śląska oraz południowej Wielkopolski.